Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

 1. SAYFA DÜZENİ:

Bildiri, Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Bildirinin toplam büyüklüğü (metin, şekil, resim, tablo vs. toplamı), 2 MB’ı ve 20 sayfayı aşmamalıdır. Bildiride sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ kenar boşluğu Sol kenar boşluğu Satır aralığı
11 punto 8 punto 6 nk (sonra) 0.90 cm 5 cm 5 cm 4,5 cm 4,5 cm Tek

 

 1. YAZI BİÇİMİ:

Bildiri yazımında “Times New Roman” yazı biçimi kullanılmalıdır. Yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar bildiri ile birlikte gönderilmelidir.

 1. BİLDİRİ BAŞLIĞI:

Başlık, paragraf girintisi olmadan ortalı olarak, tamamı büyük harfle, koyu ve 11 punto ile yazılmalıdır.

 1. ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER:

Bildirilerde Türkçe özet ile anahtar kelimeler olmalıdır. Özetler, 200-250 kelime arasında olmalıdır. Özetlerde araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir. Anahtar kelime sayısı, 3 ile 5 arasında olmalıdır. Özetler ve anahtar kelimeler; 0,90 cm paragraf girintisi, 6 nk (sonra) paragraf aralığı ile 10 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

 1. BİLDİRİ METNİ:

Giriş ve diğer bölümler 0,90 cm paragraf girintisi, tek satır aralığı, 6 nk (sonra) paragraf aralığı ile 11 punto olarak yazılmalıdır. Birinci derece konu başlıklarının tamamı büyük harfle yazılmalı, ikinci derece konu başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Giriş hariç, başlıklar numaralandırılmalıdır.

 1. TABLOLAR:

Tablolar sayfa genişliğini aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tablo başlığı, üst tarafta ortalı olarak belirtilmelidir. Tablo numarası koyu ve italik, başlığı ise normal yazılmalıdır. Tablo adı ve içeriği 10 punto ile yazılmalıdır (İhtiyaç durumunda tablolar ayrı bir sayfada yatay olarak veya tablo içeriği daha küçük puntoyla verilebilir).

 1. ŞEKİL / RESİM / FOTOĞRAFLAR:

Şekil / resim / fotoğraflar sayfa genişliğini aşmamalıdır. Şekil / resim / fotoğraf başlığı, alt tarafta ortalı olarak belirtilmelidir. Şekil / resim / fotoğraf numarası koyu ve italik, başlığı ise normal yazılmalıdır. Şekil / resim / fotoğraf adı ve içeriği 10 punto ile yazılmalıdır. Şekil / resim / fotoğraflar çerçeve içerisine alınmalıdır.

 1. KAYNAK GÖSTERİMİ:

Kaynaklara göndermeler, metin içi kaynak gösterimi şeklinde yapılmalıdır:

 1. a) Metin içi kaynak gösterimi: Metin içinde kaynak gösterimi, parantez içinde yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla, (yazarın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası) (Arat, 1991, s. 5) yer almalıdır. Gönderme veya alıntı yapılan kaynak iki yazarlı ise her iki yazarın soyadı “ve” bağlacı ile ayrılarak verilmelidir (Demir ve Şen, 2006, s. 98); üç veya daha çok yazarlı kaynaklarda, ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır (Aşkın vd., 2006, s. 43).

Gönderme veya alıntı yapılan kaynaklar birden fazlaysa, kaynaklar noktalı virgülle ayrılmalıdır (Özkan, 2007, s. 29; Özbakır, 2012, s. 39; Gül, 2000, s. 54).

Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme varsa age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalı, uygun yerde parantez içinde sırasıyla, (yazarın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası) verilmelidir.

Gönderme yapılan yazarın soyadı metinde geçiyorsa parantez içinde yazarın soyadını tekrar etmeye gerek yoktur: Kaplan (2002, s. 226), okulun düşünmek için oluşturulmuş kurumlar olduğunu ifade eder.

Yararlanılan kaynaklar ayrıca eksiksiz, tam künyesiyle Kaynakça listesinde de gösterilmelidir.

 1. b) Dipnot: Dipnot sadece kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalarda, birden başlayarak üst simge şeklinde numaralandırılmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar; 0 nk paragraf aralığı, 8 punto ile ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 1. KAYNAKÇA LİSTESİ:

Kaynakça, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynakça listesi; 10 punto ve iki yana yaslı şekilde 0 nk paragraf aralığı ve 1,0 cm asılı olarak yazılmalıdır.

Kaynakça oluşturulurken aşağıda yer alan örnekler esas alınmalıdır.

Örnekler:

Tek Yazarlı Kitap:

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Demir, N. (2006). Dânişmend Gazi Destanı. Ankara: Hece Yayınları.

Eliot, T. S. (1964). The Use of Poetry and the Use of Criticism. London: Faber and Faber.

İki Yazarlı Kitap:

Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi. ve ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Demir, N. ve Şen, Ü. (2006). Sivas İli ve Yöresi Ağızları. Ankara: Gazi Kitabevi.

Levin, J., & Fox, J. A. (2000). Elementary Statistics in Social Research. Boston: Allyn and Bacon.

Çeviri Kitap:

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi.

Foucault, M. (2001). Kelimeler ve Şeyler. (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.

Niketas Khoniates. (1984). O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniatés. (H. J. Magoulias, Trans.). Detroit: Wayne State University Press.

Kitap Bölümü:

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel Araştırmanın Planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

Kuhn, T. S. (1971). The Priority of Paradigms. In The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.) (43-52). Chicago: The University of Chicago Press.

Editörlü Kitap Bölümü:

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı, (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

İşeri, K. (2011). Türkçe Ders Kitaplarındaki Resimler. H. Ülper, (Ed.), Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri (2. Baskı) içinde (49-91). Ankara: Pegem Akademi.

Sadock, J. M. (1981). Figurative Speech and Linguistics. In A. Ortony, (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 56-71). Cambridge: Cambridge University Press.

Tek Yazarlı Makale:

Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Korkmaz, Z. (1972). Kâşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi. Türk Dili Dergisi Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı, 27 (253), 3-20.

Gregersen, T. S. (2003). To Err is Human: A Reminder to Teachers of Language-anxious Students. Foreign Language Annals, 36 (1), 25-32.