Sempozyum Katılım Koşulları

SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

1- Sempozyuma bir  kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir. 2’den fazla bildiri ile katılmak isteyenler bildiri başına 50 TL ekstra ücret yatırarak bildirilerini sunabilirler.

2-  Başkasının adına bildiri sunulamaz.  Sempozyumda sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.

3- Sempozyumda sunum yapılmadığı taktirde katılım belgesi verilmez.

4- Sempozyuma özetle katılım sağlanabilir. Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur.

5- Özet ve Tam Metin göndermede sempozyuma web sayfasında belirtilen tarih ve kurallar esastır.