Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 1-3 Kasım 2019

Erken Kayıt: 29 Temmuz- 23 Eylül

Geç Kayıt: 24 Eylül – 25 Ekim

Bildiri Gönderimi: 23 Eylül – 7 Ekim

Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 24 Eylül – 8 Ekim

Tam Metin Gönderimi: 9 Ekim –18 Ekim