Bilimsel Kurul

Bilimsel kurul

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu

Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu

Prof. Dr. Metin İkizler

Prof. Dr. Mevlüt Özben

Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu

Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar

Doç. Dr. Reyhan Keleş

Doç. Dr. İsmail Seçer

Doç. Dr. Besim Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Hicran Doğru

Dr. Öğr. Üyesi Cem Şenol

Dr. Öğr. Üyesi Fikrullah Çakmak

 

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Dr. H. Şule Albayrak

Av. Fatime Alkan

Dr. Özgür Yeşiloğlu