Ana Konular

“TÜM YÖNLERİYLE VELAYET” KONULU SEMPOZYUM BİLDİRİ KONULARI

 1. HUKUKİ BOYUTUYLA VELAYET
 • Velayet Sorumluluğu, Velayet Tesisi, Velayetin Kaldırılması, Velayetin Tevdii
 • Velayet İşleri ve Velayete Hüküm Kurulması
 • Velayet Hakkının Kullanılması ve Kaldırılması
 • Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların İcrası
 • Velayet Meselesinde Cezai Sorumluluklar
 • Karşılaştırmalı Hukukta Velayet Hakkındaki Düzenlemeler
 • Velayet Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının İcrası
 • Boşanma Süreci İçerisinde Velayete Etki Eden Hukuki Düzenlemeler: Nafaka ve benzeri.
 • Ortak Velayet ve Şartları
 • Ortak Velayetin Avantajları ve Dezavantajları
 1. DİNİ-AHLAKİ BOYUTUYLA VELAYET
 • İslam Hukukuna Göre Velayet ve Boşanma Sonrasında Velayet
 • Hıdane Müessesesi
 • Velayette Hak ve Görev İlişkisi
 • Velayet Verilmeyen Tarafın Çocukla İlişkisinin Ölçüleri
 • Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayetinden Kaynaklanan Sorunlar
 • Kültürel Değerlerin Aktarımı ve Çocuğun Velayet
 • Farklı Irk ve Dine Mensup Çiftlerin Boşanmaları ve Velayet Sorunları
 • Engelli Çocukların Velayeti
 1. PSİKOLOJİ BOYUTUYLA VELAYET
 • Psikopatolojik Açıdan Velayet
 • Ebeveyni Yabancılaştırma Sendromu
 • Arada Kalmış Çocuk
 • Velayet Müessesesinde Çocuğun Yeri
 • Ebeveynin Velayete Engel Durumları
 • Genel Olarak Velayet Engel Durumlar
 1. SOSYOLOJİK BOYUTUYLA VELAYET
 • Sosyolojik Açıdan Velayet
 • Çocuğun Sosyalleşmesi ve Roller Bakımından Velayet
 • Velayet ve “Ötekileştirilen Ebeveyn”
 • Velayet Mekanizmasının “Ailenin Bütünlüğü” Kavramı Yönüyle Değerlendirilmesi
 • Günümüz Modern Toplumları ve Tek Ebeveynli Aileler
 • Ebeveynlerin Ekonomik Durumları ve Nafaka Meselesi Üzerinden Velayetin Değerlendirilmesi
 • Velayet,Ebeveynlerin Çocukla İlişkilerini Bir Mülkiyet İlişkisine Dönüştürür mü?
 1. İLETİŞİM VE MEDYA BOYUTUYLA VELAYET

1. Kişiler Arası İletişim Bağlamında Velayet

 • Sözlü Kültürde Velayet
 • Kişilerde Velayet Algısı

2. Kurumlar Arası İletişim Bağlamında Velayet

 • Kurumlar Arası Koordinasyonda Velayet
 • Velayette,Uygun Ebeveynin Belirlenmesi Sürecinde Kurumlar Arası İletişim
 • Toplumsal Farkındalık Oluşturmada Kurumlar

3. Kitlesel İletişim Bağlamında Velayet

 • Toplumsal Farkındalık Oluşturmada Medyanın Rolü
 • Sinema,TV,Sosyal Medyada Velayet
 • Edebiyatta Velayet
 1. DİĞER YÖNLERİYLE VELAYET
 • Türkiye’de Boşanma Öncesi Aileye Destek İmkânları
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi Kapsamında Velayete Özgü İncelemeler
 • Yabancılık Unsuru Taşıyan Çocukların Korunmasına ve Velayetine İlişkin Düzenlemeler