Tüm Yönleriyle Velayet

Hukuki Boyutuyla Velayet

Tüm Yönleriyle Velayet

Dini-Ahlaki Boyutuyla Velayet

Tüm Yönleriyle Velayet

Psikolojik Boyutuyla Velayet

Sosyolojik Boyutuyla Velayet

Tüm Yönleriyle Velayet

Tüm Yönleriyle Velayet

İletişim ve Medya Boyutuyla Velayet

Tüm Yönleriyle Velayet

Diğer Yönleriyle Velayet

Kayıt ve Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Göndermek İçin Tıklayınız…

Kayıt ve Konaklama

Erken Kayıt ve Konaklama İçin Tıklayınız…

Bilimsel Program

Programa Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Tüm Yönleriyle Velayet

Aile mefhumu ve anne-baba ile çocuk arasındaki ilişkiler, toplum için önemi nedeniyle tarihsel süreç içerisinde her zaman sosyal bilimlerin konusunu oluşturmuştur. Toplumların sosyal ve ekonomik yapısı ve gelişimi, aile yapısını da etkilemektedir. Aile yapısındaki değişim, çocuğun kişisel, hukuksal, sosyal konumunu ve çocuk ile anne-baba arasındaki ilişkiyi şekillendirmektedir.

Tarihsel ve toplumsal gelişimin; aile ve çocuk arasındaki ilişkiler, çocuğun gelişimi, çocuk hukuku ve onun en önemli kısmını teşkil eden velayet hakkı ve düzenlemesi bakımından önemi büyüktür.

Bugün aile kavramı, bu kavramının değişimi; sosyal bilimlerin, çocuğa ve çocuk ile anne-baba arasındaki ilişkiye bakış açısını şekillendirmektedir.

Bu anlamda, velayet sempozyumumuz ile velayet mefhumu; hukuki, dini-ahlaki, sosyolojik, psikolojik ve diğer tüm sosyal bilimler yönünden çeşitli disiplinlerde yer alan akademisyen ve profesyonellerin bir araya gelmesi ve bu bağlamda velayet konusunda mevcut bilgilerin güncellenmesi, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ve ilgili alan yazının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Aile birliğini destekleme ve iyi nesiller yetiştirmeye katkı sunma misyonundan ilhamla KADEM Erzurum Temsilciliği ile Atatürk Üniversitesi’nin birlikte hazırladığı ve çeşitli kültürlerle beslenen, kış turizminden, doğa, kültür ve termal turizme kadar uzanan doğal zenginliklere sahip, kadim şehrimiz Erzurum’da düzenlenecek olan “Tüm Yönleriyle Velayet” Sempozyumunda sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Sempozyum Zamanı

Tüm Yönleriyle Velayet